Estructura i personal

Equip directiu

Secretari/ària
Adreça web

Personal d'administració

Virginia Ramon
Consergeria
  • Tel.: 971 17 30 08
  • Fax: 971 17 34 73

Membres per àrees del Departament de Filosofia i Treball Social